Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Marc de Meyer and Luc de Bruyn (1988)

Seasonal occurrence and voltinism of Pipunculidae (Diptera) in Belgium

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:71-81.