Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Cooreman (1973)

Siphonaptera recueillis en Libye par la Mission X. Misonne (1972-1973).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 49(5):1-11.