Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Tapas Chatterjee and Cheon Y Chang (2005)

A new species of Limnohalacarus (Acari: Halacaridae) from India.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 75:23-27.