Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

José Carvalho (1988)

A new species of Miridae (Bryocorinae) from Sulawesi (Hemiptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:183-184.