Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

José Carvalho (1988)

On a curious new species of Dipsocoridae from Sulawesi (Hemiptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:185-188.