Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

F. Bourdeau-Gorirossi (1988)

More reflections on the gnathosoma of the Mesostigmata.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:191-207.