Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Lazare Botosaneanu and Mary Alkins-Koo (1993)

The Caddis Flies (Insecta: Trichoptera) of Trinidad and Tobago, West Indies.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 63:5-45.