Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Andre V Bochkov, Alex Fain, and Jacek Dabert (2002)

A revision of the genus Cheletopsis (Acari Cheyletidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72:5-26.