Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Léon Baert, Pekka Lehtinen, and Konjev Desender (1997)

The spiders (Araneae) of Rapa Nui (Easter Island).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 67:9-32.