Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Léon Baert, Jean-Pierre Maelfait, and Konjev Desender (1989)

Results of the Belgian 1988-expedition to the Galapagos Islands: Araneae.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 59:5-22.