Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Léon Baert and Jean-Pierre Maelfait (2000)

Check list of the described spider species of the Galapagos archipelago (Araneae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 70:243-245.