Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

R. Bensted-Smith, E. Cruz, and F. Valverde (2000)

The strategy for conservation of terrestrial biodiversity in Galapagos.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 70sup:65-70.