Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Victor Willem (1947)

Les manoeuvres respiratoires chez les Poissons Téléostéens.

Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique - Mededeelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, 23(29):1-15.