Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Eugène Leloup (1941)

A propos du Pneumatophore de Physophora hydrostatica (Forskal, 1775).

Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique - Mededeelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, 17(31):1-11.