Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

P. Pelseneer (1886)

Notice sur les Crustacés Décapodes du Maestrichtien du Limbourg.

Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique - Mededeelingen van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, 4(12):161-175.