Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Errol White (1962)

A Dipnoan from the Assise de Mazy of Hingeon.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(50):1-8.