Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Raymond Wahis (1966)

Notes sur Parasalius Banks, 1934 (Hymenoptera: Pompilidae, Pepsinae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 42(13):1-8.