Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Joseph Villeneuve de Janti (1950)

Nouvelles espèces africaines du genre Degeeria Meigen.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(9):1-8.