Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jacques Verschuren (1955)

Un cas d'albinisme complet chez un cheiroptère: Nycteris nana (Andersen).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 31(34):1-4.