Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Verbeke (1960)

Révision du genre Pherbina Robineau-Desvoidy (Diptera Sciomyzidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 36(34):1-15.