Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Vanschuytbroeck (1962)

Notes sur les Sepsides (Diptera Tetanoceridea).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(41):1-16.