Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Vanschuytbroeck (1952)

Contribution à l'étude des Celyphidae (Diptera Acalyptratae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 28(58):1-18.