Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Vanschuytbroeck (1950)

Contribution à l’étude des Sphaeroceridae africains (Diptera acalyptratae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(25):1-19.