Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1967)

La question des lamelles apicales dorsales dans les Spiriferida.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 43(15):1-6.