Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen and Gerhard Plodowski (1967)

La question du genre Spirifer s. str., et des genres voisins.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 43(13):1-11.