Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1970)

Observations sur les paléoprotéines à structures conservées.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 46(37):1-5.