Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1967)

Les Spiriferida de la collection Hommaire de Hell.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 43(17):1-20.