Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1962)

Les denticulations cardinales des Spiriferidae.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(2):1-6.