Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antoine Vandercammen (1967)

Le genre Uchtospirifer en Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 43(16):1-11.