Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Luc van de Poel (1956)

Faune malacologique du Hervien. Deuxième note. 23 pp., 1 pl.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 32(19):1-23.

Document Actions