Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Luc van de Poel (1956)

Faune malacologique du Hervien. Premiere note.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 32(18):1-12.

Document Actions