Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Roger Tollet (1950)

Ceroplatinae orientales (Diptera, Mycetophilidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(24):1-5.