Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Théodoridès (1950)

Notes diverses sur les Necrophorus (Coleoptera Silphidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(52):1-20.