Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

René Van Tassel (1961)

Notes minéralogiques. XIII. Sur la métavoltine.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 37(14):1-11.