Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Henri Synave (1971)

Le genre Raphiophora Schaum (Homoptera-Dyctyopharidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 47(30):1-12.