Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Stefano-Lodovico Straneo (1951)

Osservazioni sul gen. Brachygnathus Perty (Coleoptera Carabidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 27(56):1-8.