Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1965)

Trois nouveaux genres de Brachiopodes Rhynchonellides du Famennien.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 41(3):1-12.