Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1966)

Ripidiorhynchus, nouveau genre de Brachiopode Rhynchonellide du Frasnien.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 42(30):1-15.