Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1965)

Refonte du genre Pugnoides Weller, S., 1910 (Rhynchonelloidea).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 41(12):1-10.

Document Actions