Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1970)

Nouveaux genres rhynchonellides (Brachiopodes) du Paléozoique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 46(32):1-32.