Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1961)

Late Upper Devonian (Famennian) Rhynchonelloid brachiopods.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 37(24):1-10.