Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1956)

Deux zones fossilifères nouvelles du Famennien inférieur.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 32(56):1-36.

Document Actions