Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Guy E Quinet and W. Verlinden (1970)

Sur l’Hyracotherium d’Erquelinnes (Jeumont).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 46(34):1-10.