Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Guy E Quinet and Xavier Misonne (1967)

Les Marsupiaux de Hoogbutsel et de Hoeleden.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 43(2):1-26.