Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Guy E Quinet and Xavier Misonne (1965)

Les insectivores Zalambdodontes de l’Oligocène inférieur belge.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 41(19):1-15.