Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Max Poll and Charles Roux (1955)

Description de Trigla gabonensis sp. n.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 31(43):1-6.