Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Louis-Arthur Pierquin and Carel Niemegeers (1953)

Notes sur l’élevage de Ornithodorus moubata (Murray) (Acari, Argasidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 29(45):1-6.