Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Guido Persoone and N. De Pauw (1968)

Contributions à l’étude des bactéries marines du littoral belge.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 44(26):1-9.