Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Eugène Leloup (1949)

Caractères anatomiques de Ischnochiton winckworthi Leloup, 1936.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 25(30):1-14.