Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Eugène Leloup (1969)

Acanthochiton communis (Risso, 1826) f. barashi n. f.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 45(39):1-7.